Pie?

Opo-opo seng perlu di wejang saking dawuhipun Guru Waskita.